Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата "Политика за управление на бисквитки".

Търсене Намери ни във Facebook Последвай ни в  Twitter
Търси обект в:

Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН „2bFIT.bg


I. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между онлайн магазина на „2beFit“, наричанa по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу на онлайн магазин „2beFit”, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ. 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1.1 Адрес: София, кв. Горубляне, ул. Освобождение 14

Телефон за контакт: 0888 600 397; 0883 301 968

E-mail: Office@2beFit.bg

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 200329478

1.2 Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията 
България 
София 1000, бул. "Витоша" №18 
Телефон: (02) 935 61 13
Факс: (02) 980 73 15 
Уеб сайт: www.cpc.bg 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 2bFIT

1.1 2beFit e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет http://www.2beFit, чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от избраните от 2bFIT дистрибутори стоки, включително следното:
1.2. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на 2bFIT и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
1.3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
1.4. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от дистрибуторите на 2bFIT;
1.5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с 2Bfit и неговите дистрибутори, съгласно поддържаните от 2bFIT средства за разплащане;
1.6. Да получават информация за нови стоки, предлагани от дистрибуторите на 2bFIT;
1.7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона.

2. ДОСТАВЧИКЪТ организира доставянето на стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

3.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват с ДОСТАВЧИКА и неговите дистрибутори договор за покупко-продажба на стоките, на адрес http://www.2beFit. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на ДОСТАВЧИКА.
3.2. По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса стоки. ПОТРЕБИТЕЛЯ имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с ДОСТАВЧИКА.
3.3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заплащат възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени от 2bFIT и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ДОСТАВЧИКА на адреса на 2bFIT в Интернет.
3.4. ДОСТАВЧИКЪТ възлага на избран от него дистрибутор доставката на заявените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ДОСТАВЧИКА на страницата на 2bFIT и съгласно настоящите общи условия.

4.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
4.2. Предполага се, че електронните изявления извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 2BFIT

1. За да използва 2bFIT за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.
2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ДОСТАВЧИКА, съобразно посочената в него процедура.
3. С попълване на данните си и натискане на бутоните „РЕГИСТРАЦИЯ”, „ВЛЕЗ” и „ПОРЪЧАЙ” ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 
4. ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес. Създава се акаунт на ПОТРЕБИТЕЛЯ и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.
5. При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват интерфейса на страницата на ДОСТАВЧИКА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки в 2bFIT.

2. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА и дистрибуторите на стоките по следната процедура:
2.1 Извършване на регистрация в 2bFIT и предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ до този момент няма регистрация в 2bFIT;
2.2 Влизане в системата за извършване на поръчки на 2bFIT чрез идентифициране с име и парола;
2.3 Избиране на една или повече от предлаганите стоки на 2bFIT и добавянето им към списък със стоки за покупка – наричан на сайта – „КОШНИЦА”.
2.4 Избор на стоки от списъка на стоки за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба;
2.5 Предоставяне на данни за извършване на доставката;
2.6 Избор на способ и момент за плащане на цената;
2.7 Потвърждение на поръчката;

VI. Условия за доставка на стоката

1. Избраната от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока се доставя в срок от 1 до 3 работни дни след направената поръчка. Срокът може да се удължи за продукти в промоция или при разпродажба.
2. Поръчка направена след 16:00 часа се брои за следващия работен ден.
3. Доставката е напълно безплатна за територията на цяла България при поръчка над 20,00 лв. В противен случай доставката се заплаща в размер на 5 лв.
4. Доставката се извършва от куриерска фирма „Спиди” до посоченият от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес. За това е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да посочи точен адрес при регистрацията. Ако не иска доставката да бъде извършена до посочения при регистрацията адрес, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да го отбележи в полето за забележка, заедно с адреса, на който иска да бъде доставена поръчката.
5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да поиска поръчката да бъде доставена в офис на „Спиди” и сам да си я вземете в удобно за него време, ако го отбележи в полето за забележка, както и до кой офис на „Спиди” иска да бъде доставена. Ако офисът не е отбелязан, доставката ще бъде направена до най-близкия офис до адреса, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил при регистрацията.  

VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

1. ДОСТАВЧИКЪТ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.
2. ДОСТАВЧИКЪТ може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки. ДОСТАВКАТА на поръчаните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ стоки се извършва от избрания от ДОСТАВЧИКА дистрибутор на съответната стока, за което ПОТРЕБИТЕЛЯТ се уведомява в момента на доставката.
3. Правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.
4. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.
5. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

1. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо ПОТРЕБИТЕЛИ, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в 2bFIT, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
2. Доставчикът не предлага, не организира и не осъществява доставки на лекарства, отпускани по лекарско предписание към лица, които имат качеството потребител по ал. 1;
3. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика и избраните от него дистрибутори са определени в профила на всяка стока на сайта на 2bFIT;
4. Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от ДОСТАВЧИКА и избраните от него дистрибутори в профила на всяка стока в сайта на 2Bfit;
5. Стойността на пощенските или транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от ДОСТАВЧИКА и избраните от него дистрибутори и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
6. Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез сайта на ДОСТАВЧИКА.
7. Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по точки 3 - 6 е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ДОСТАВЧИКА преди сключването на договора за покупко-продажба.

8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ и избраните от него дистрибутори имат право да приемат авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА или избраните от него дистрибутори цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
10. В случай, че стойността на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на ДОСТАВЧИКА.

11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от избраните от ДОСТАВЧИКА дистрибутори.
12. Правото на отказ по точка 11 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ДОСТАВЧИКЪТ и избраните от него дистрибутори не са в състояние да контролират;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
- за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
- за разопаковани и/или отворени от ПОТРЕБИТЕЛЯ хранителни добавки и/или храни за спортисти;

- за продукти с нарушена опаковка;
13. Когато ДОСТАВЧИКЪТ или избраните от него дистрибутори не са изпълнили задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно предДОСТАВЧИКА.
14. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ по точка 11, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ДОСТАВЧИКА.
15. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от избраните от ДОСТАВЧИКА дистрибутори стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по точка 11.
16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ от договора с ДОСТАВЧИКА като отправи писмено изявление до ДОСТАВЧИКА чрез посочените по-горе контакти.

18 Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ДОСТАВЧИКА на 2bFIT.
19. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до ДОСТАВЧИКА чрез сайта на ДОСТАВЧИКА 2bFIT.
20. Ако ДОСТАВЧИКЪТ или избраните от него дистрибутори не могат да изпълнят договора поради това, че не разполагат с поръчаните стоки, те са длъжни да уведомят за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстановят платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ и избраните от него дистрибутори е следвало да изпълнят задължението си по договора.
21. В случаите по точка 20, ДОСТАВЧИКЪТ и избраните от него дистрибутори имат право да доставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки от същия вид, качество и цена.Доставчикът уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
22. В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по точка 21, разходите по връщането на стоките са за сметка на ДОСТАВЧИКА и избраните от него дистрибутори.

23. ДОСТАВЧИКЪТ и избраните от него дистрибутори се задължават да спазват всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки.

IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

1. ДОСТАВЧИКЪТ организира доставката и предаването на стоката на ПОТРЕБИТЕЛЯ от съответен дистрибутор в определения при сключването на договора срок.
2. Ако срокът по точка 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ДОСТАВЧИКЪТ организира доставката и предаването на стоката от съответния дистрибутор в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от избраните от ДОСТАВЧИКА дистрибутори и ако не отговаря на изискванията, да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.
4. Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не уведоми ДОСТАВЧИКА съгласно точка 3 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
5. Не представляват недостатъци на стоките следните случаи:
- особен вкус на хранителната добавка и/или храна за спортисти;
- недостатъчно разбиване на хранителната добавка и/или храна за спортисти при употребата й;
- особен цвят на хранителната добавка и/или храна за спортисти;
- несъвпадение с вкусовите характеристики на хранителната добавка и/или храна за спортисти с други хранителни добавки и/или храни за спортисти или със същата хранителна добавка и/или храна за спортисти;
- наличие на механизми за автоматично или улеснено премахване на защитната мембрана на хранителната добавка и/или храна за спортисти при отваряне;
- оставащ срок на годност на хранителната добавка и/или храна за спортисти, който според обстоятелствата може да се направи извод, че е достатъчен за консумацията на цялата хранителна добавка и/или храна за спортисти.
- Визуални различия в опаковката на доставения продукт спрямо снимката в 2bFIT. Снимките на продуктите в 2bFIT са с илюстративна цел.

6. ДОСТАВЧИКЪТ и избраните от него дистрибутори не се задължават да осигурят необходимия сервиз за стоката.

7. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни.
2. От съображения за сигурност на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ДОСТАВЧИКЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в момента на регистрацията.
3. ДОСТАВЧИКЪТ има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
4. ПОТРЕБИТЕЛЯ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ в електронния магазин на ДОСТАВЧИКА.
5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при използването на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА.

6. Във всеки момент, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
7. В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: www.2beFit.bg/bg/парола

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА. ДОСТАВЧИКЪТ ще уведоми всички ПОТРЕБИТЕЛИ при настъпила промяна на края на тази страница (раздел XIV, точка 6) и/или чрез електронния бюлетин на 2bFIT.
2. ДОСТАВЧИКЪТ И ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯТ в един от следните случаи:
2.1 След изрично уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;
2.2 След публикуването им на сайта на ДОСТАВЧИКА и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
2.3 С изричното му приемане от ПОЛЗВАТЕЛЯ чрез профила му в сайта на ДОСТАВЧИКА;
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТЕБИТЕЛЯ при регистрацията. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

4. ДОСТАВЧИКЪТ публикува тези общи условия на адрес: www.2beFit.bg/bg/общи-условия, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Настоящите общи условия и договора на ПОТЕРБИТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА се прекратяват в следните случаи:
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
- в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в 2bFIT. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение;

2. ДОСТАВЧИКЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва 2bFIT в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с неизпълнение на някое от задълженията по този договор; нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост; неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ за срока и при условията на договора; невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

2. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

3.1 ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица.

3.2 ДОСТАВЧИКЪТ и избраните от него дистрибутори не носят отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ в процеса на използване или неизползване на 2bFIT и сключване на договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА.

3.3. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което 2bFIT не е достъпен поради непреодолима сила.
3.4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в 2bFIT, включително и за увреждане на здравословното състояние на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
3.5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за изработените от ДОСТАВЧИКЪТ по заявка на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ хранителни режими и фитнес програми.

4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОТРЕБИТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.
2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние, писмената или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
3. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ДОСТАВЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.
4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
5. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
6. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на 1 ноември 2013 г.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 2bFIT.bg И ЗА ПУБЛИКУВАНЕТО НА НОВИ ОБЕКТИ

I. Използвайки нашия сайт, Вие се съгласявате със следните условия:

1. Използването на данни и/или снимков материал от 2beFit става само след писменото съгласие от страна на собствениците на сайта и изричното му посочване като източник на данните и/или снимковия материал. Горното ограничение не се отнася за публикуването на хипервръзки (линкове), водещи към сайта.
2. Информацията, публикувана в тези уеб страници, се предоставя въз основа на презумпцията “такава, каквато е”, без каквито и да било гаранции, изрични или по подразбиране.
3. В съдържанието би могло да има технически неточности или правописни грешки. За възникнали от тях вреди собствениците и/или администраторите на сайта не носят отговорност. Отстраняването на неточностите и грешките, включително по сигнал на потребители и/или партньори на сайта, се извършва в разумен срок.
4. В 2beFit се поддържа актуална информацията, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. Собствениците на 2beFit не отговарят за вредите, възникнали от или във връзка с използването или невъзможността да се ползва съдържанието на уеб страниците, освен в случаи на умисъл или груба небрежност.
5. 2beFit не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към или от които настоящият има хипервръзки.
6. 2beFit може да прави подобрения и/или промени в дизайна на уеб страниците по всякo време без предупреждение.

II. При включване на обект Вие се съгласявате със следнитe условия:

1. Обект може да бъде добавен към базата данни на сайта от собственика му или от надлежно упълномощен негов служител.
2. Информацията, която публикувате, ще бъде използвана и публикувана от нас на сайта 2beFit
3. При добавяне на обект трябва да бъде попълнена и предоставена следната информация: име на обекта; точен адрес; работно време; телефон за контакт (ако има); e-mail адрес (ако има); допълнителни услуги, предлагани в обекта; лице за контакт (в случай, че искаме да се свържем с Вас).
4. Лицето, което добавя обект към базата данни, се задължава и декларира, че информацията, предоставена за обекта, е достоверна. При установяване на неверни данни при регистрацията или след редакция, ще бъдете предупредени (устно, писмено или чрез съобщение на посочен от Вас e-mail за връзка) да отстраните констатираните нередности в 7-дневен (седемдневен) срок от получаване на предупреждението. В противен случай Вашият обект ще бъде изтрит от базата данни.
5. Снимките на обекта не могат да съдържат порнографски елементи, а обявените телефони за контакт не може да са импулсни. При нарушение на горните задължения Вашият обект ще бъде изтрит незабавно от базата данни без спазване на описаната в горната точка процедура.

III. Изтриване на обект от базата данни на 2beFit.bg

1. Освен в случаите на II.4 и II.5., обект може да бъде изтрит от базата данни при нежелание от страна на собственика обектът му да фигурира в сайта. Изтриването се осъществява само след като 2beFit бъде уведомен чрез една от формите за контакт.
2. 2beFit не поема отговорност за съществуващите кеширани линкове (хипервръзки) и информация в Google и други търсачки към страницата на обекта.

IV. Промяна на условията и правилата

1. 2beFit запазва правото си да изменя правилата и условията за включване на обекти, общите си условия, както и да редактира информацията и функционалността на сайта.
2.Всички предложения за промени на общите условия и/или правилата и условията за включване на обекти ще бъдат публикувани на тази страница не по-късно от 7 (седем) дни преди влизането им в сила. В същия срок 2beFitсе задължава да уведоми партньорите си за планираните евентуални изменения на посочения от тях e-mail за контакт, а в случай че такъв липсва или не е предоставен – уведомлението ще се счита направено чрез самото публикуване по изречение първо от настоящата точка.

V. Разни

1. За неуредените от настоящите Общи условия случаи се прилага българското законодателство.
2. Настоящите общи условия влизат в сила на 1 ноември 2013 г.

За контакт

Телефон: 0883 301 968 E-mail: office@2bfit.bg

Намери ни във Facebook Последвай ни в  Twitter

Затвори прозореца